“Ve svých dětech žijeme dál.“

Euripidés

Kontakty

Doufáme, že zde najdete potřebné kontakty

1. Praha:

Všeobecná fakultní nemocnice Praha
Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK
Apolinářská 18
128 51 Praha 2

tel.: 224 915 047
MUDr. Hana Hrušková
www.vfn.cz

Gynekologicko – porodnická klinika 1.LF UK a VFN v Praze poskytuje komplexní péči o pacientky s endometriózou. Na klinice pracuje tým zkušených lékařů - specialistů, kteří Vám poskytnou odbornou konzultaci, farmakologickou a chirurgickou léčbu. Bylo zde vybudováno specializované oddělení jednodenní chirurgie, které je zaměřeno na laparoskopické výkony. Moderní operační sály jsou vybaveny nejnovější technikou včetně využití CO2 laseru. Pacientky jsou 24 hodin pod lékařským dozorem, po laparoskopii odchází druhý den s kompletní lékařskou zprávou a operačním protokolem. Další sledování a léčba probíhá na endokrinologické ambulanci v pravidelných intervalech.
Naše klinika Vám může zajistit vyšetření ultrazvukové a laboratorní, včetně histologie a cytologie. Na klinice pracuje i Centrum asistované reprodukce, jedno z prvních v republice, s vynikajícími výsledky.
Pokud chcete naše pracoviště navštívit, je možné se objednat osobně nebo telefonicky v endokrinologické ambulanci.

2. Plzeňský kraj:

Fakultní nemocnice Plzeň
Gynekologicko-porodnická klinika
alej Svobody 80
304 60 Plzeň – Lochotín

tel.: 377 105 403
Prim. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
www.fnplzen.cz

3. Jihomoravský kraj:

Fakultní nemocnice Brno
Gynekologicko - porodnická klinika LF Masarykovy University
Obilní trh 11
602 00 Brno

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.
Doc. MUDr. Igor Crha, CSc.
as. MUDr. Robert Hudeček, PhD.
as. MUDr. Leopold Rotter
as. MUDr. Martin Huser

Objednání pacientek na tel .: 532 238 293

Informace o pracovišti:
www.ivfbrno.cz
www.gpkbrno.cz
www.endometrioza.eu

4. Moravsko-slezský kraj:

Samostatné WWW stránky