“Na začínající nemoc se snadno najde lék.“

Faliscus Grattius

Jak se diagnostikuje

Ženu ke gynekologovi nejčastěji zavede dlouhotrvající bolest. Jde o bolest, která ji provází několik měsíců i let, která se postupně zhoršuje a nemá příznaky náhlého zánětu. Lékař pečlivým odebráním anamnézy – pohovorem o předchorobí, vysloví podezření na endometriózu a odešle ženu na specializované pracoviště k diagnostice. V ambulantním zařízení je možnost rozpoznání endometriózy omezena jen na gynekologické vyšetření. K potvrzení diagnózy je nutné vyšetření invazivní - operační. Nejsnáze lze endometriózu diagnostikovat laparoskopií.

Laparoskopie

Co to je laparoskopie?

Laparoskopie je v současnosti jednou z nejčastěji používaných metod chirurgických zákroků v gynekologii. Pomocí laparoskopie lze zobrazit všechny orgány v oblasti pánve a břicha. Princip je následující. Pacientce se v celkové narkóze provede v pupeční jamce malý řez (cca 10 mm), kterým:

 • lze do břišní dutiny vpravit plyn (CO2) pro lepší přehlednost v pánvi
 • lze vsunout optický přístroj ( laparoskop) spojený s videokamerou a světelným zdrojem, který umožňuje prohlížení orgánů.

Pomocí laparoskopie lze diagnostikovat onemocnění, kterým trpíte, a často lze současně provést potřebný chirurgický zákrok. Díky laparoskopii je možné provádět chirurgické zákroky „se zavřeným břichem“. Nástroje se do břišní dutiny zavádí otvorem o velikosti 5 – 10 mm.

Jaké zákroky lze metodou laparoskopie provádět?

Laparoskopie umožňuje provádění různých chirurgických zákroků: V gynekologické chirurgii např.:

 • ošetření při mimoděložním těhotenství
 • ošetření při vaječníkových cystách
 • chirurgický zákrok při endometrióze
 • chirurgické zákroky při léčbě neplodnosti
 • léčba myomů
 • chirurgické zákroky při léčbě rakoviny
 • hysterektomii (odstranění dělohy)
 • sterilizace

V chirurgii trávícího ústrojí např.:

 • appendektomii (odstranění slepého střeva)
 • cholecystektomii (odstranění močového měchýře)
 • zákrok při kýle

Neočekávané komplikace nebo nález závažnějšího rozsahu onemocnění mohou vést chirurga k tomu, že přeruší laparoskopii a přejde k operačnímu výkonu „s otevřeným břichem“ (laparotomii).

Jaké jsou přednosti laparoskopického zákroku?

Přednosti oproti klasické chirurgii „s otevřeným břichem“ jsou početné:

 • operační výkon je většinou kratší a krevní ztráta nižší než u klasické operace
 • období pooperačního zotavení je kratší a pacient se může rychleji vrátit do práce
 • doba hospitalizace v nemocničním zařízení je kratší
 • esteticky přijatelnější jizvy

Komplikace při laparoskopii jsou vzácné. Bolesti v podbříšku nebo bolest v ramenou mizí během 24 hodin. Komplikace po návratu domů, jako je horečka, nadměrné krvácení, zastavení střevní pasáže, zvracení či závažné poruchy močení, je nutné ohlásit operujícímu lékaři.

Hysteroskopie

Co je to diagnostická hysteroskopie?

Hysteroskopie umožňuje gynekologovi důkladně a úplně vyšetřit děložní hrdlo i dutinu děložní. Toto vyšetření lze provádět i semiambulantně ( s jednodenní hospitalizací) a patří k němu následující kroky:

 • zavedení zrcadla a dezinfekce pochvy a hrdla děložního.
 • zavedení tenkého optického přístroje (hysteroskopu) o průměru 2 až 6 mm spolu s malým množstvím fyziologického roztoku do dutiny děložní, který umožní dobrou viditelnost.
 • toto vyšetření je obvykle nebolestivé, pokud mírnou bolest v podbříšku způsobuje, přítomný anesteziolog Vám podá do žíly látku, která bolest tlumí.

Co je účelem diagnostické hysteroskopie?

Se zavedením velmi tenkých hysteroskopů do gynekologické praxe se hysteroskopie spolu s ultrazvukem stala jedním z nejjednodušších a nejužitečnějších vyšetření dutiny děložní.

Toto vyšetření umožňuje:

 • zobrazit hrdlo děložní a dutinu děložní.
 • rozpoznat různé anomálie: myomy, polypy, děložní malformace, změny na sliznici děložní včetně přednádorových.
 • pod zrakovou kontrolou provádět odběry (biopsie) za účelem mikroskopického vyšetření.

Přínos hysteroskopie spočívá ve skutečnosti, že tato technika umožňuje přesné zobrazení atypických ložisek uvnitř dělohy a umožňuje operatérovi přesnou práci pod zrakovou kontrolou. Toto přesné hodnocení v kombinaci s histologickým výsledkem je potřebné při rozhodování o možnostech léčby.

Co je to operační hysteroskopie?

Dovoluje provádět některé operační výkony a zachovává stejné principy jako diagnostická hysteroskopie. Z nutnosti zavedení operačních nástrojů do dutiny děložní však v některých případech vyplývá použití hysteroskopů o větším průměru ( až 10 mm). Proto se pro větší pohodlí pacientky aplikuje analgosedace nebo celková anestesie.

Operační hysteroskopii je vhodné provádět po menstruaci, kdy je nízká sliznice děložní. Zlepší se tak přehlednost v dutině děložní, prováděné výkony jsou pro operatéra snazší a rovněž se sníží možnost krvácení při výkonech.

Jaké zákroky lze provádět hysteroskopicky?

 • Léčbu myomů, které se nacházejí v dutině děložní
 • Odstranění polypů (z hrdla děložního nebo z dutiny děložní)
 • Léčbu děložních malformací ( přepážky v dutině děložní)
 • Léčbu děložních synechií (abnormální srůsty stěn dělohy)
 • Odstranění děložní sliznice v případě velmi silného menstruačního krvácení (ablace)