“Bolest není od lásky nikdy daleko.“

Robert Fulghum

Jak endometrióza vzniká?

Z historického hlediska není endometrióza nemocí civilizační. Historicky první popis pochází od anatoma českého původu von Rokitanského z r. 1860. Termín endometrióza ale začal používat až J.A. Sampson ve dvacátých letech minulého století, který také jako první rozpracoval teorii vzniku endometriózy.

Současná medicína stále nemá přesnou odpověď na otázku, jak endometrióza vlastně vzniká. Základní podmínkou tohoto onemocnění je přítomnost menstruace. Z toho také vychází nejstarší teorie,, tzv. implantační. Říká, že za výskyt endometriózy může tzv. „ zpětná menstruace“. Za normálních okolností se hormonálně změněná sliznice děložní ( endometrium) odplavuje z dutiny děložní pochvou a nastává menstruace. Částečky endometria jsou však během menstruace vyplaveny vejcovody i do dutiny břišní. Podle implantační teorie zde může dojít k jejich „zahnízdění“ (implantaci) a stejný hormonální proces, jaký probíhá na sliznici děložní, pak probíhá i na implantovaných částečkách sliznice v dutině břišní a v pánvi.

Tuto teorii podporují studie, ve kterých bylo zjištěno, že endometriózou trpí zejména ženy, které menstruují v krátkých intervalech za sebou, mají menstruaci silnou a delší než 7 dní. Navíc byl zjištěn častější výskyt endometriózy u dívek s omezenou anebo žádnou možností odtoku menstruační krve.

Dalším možným vysvětlením vzniku endometriózy je přeměna ( metaplasie) některých buněk v dutině břišní na buňky podobající se endometriu. Tato teorie předpokládá, že k této přeměně dojde po opakovaných zánětech v malé pánvi ženy nebo jako reakce na vyšší hladiny estrogenů (ženských pohlavních hormonů).

Snaha objasnit příčinu endometriózy vedla i ke studiu souvislostí mezi endometriózou a změnou v imunitním systému ženy. Další teorie – tzv. imunologická - se domnívá, že žena, která trpí endometriózou, má sníženou buněčnou imunitu, anebo že má v těle přítomny protilátky proti endometriu. Dalo by se tedy zjednodušeně říci, že obranný systém ženy nereaguje na výskyt ložisek endometria mimo dutinu děložní a tím usnadňuje jejich zahnízdění (implantaci) nebo přeměnu (metaplasii).

V každém případě se na vzniku endometriózy podílí hned několik faktorů – faktor genetický ( endometrióza se vyskytuje u 80 % dvojčat), imunologický a hormonální.