“Žena je hádankou, dítě jejím rozluštěním“

Victor Hugo

Endometrióza a neplodnost

Endometrióza je jednou z možných příčin neplodnosti ženy a je častým nálezem u sterilních žen, které podstoupí laparoskopii. Známe několik mechanizmů, kterými může endometrióza neplodnost způsobit.

1. Anatomická překážka

Pokud je endometrióza v dutině břišní rozsáhlá, způsobuje srůsty. Tyto omezují pohyblivost vejcovodu, popřípadě ho mohou přerušit nebo jinak zhmoždit. Srůsty uvnitř vejcovodu pak mohou působit jako síť, do které se vejce zachytí a nemůže dále postupovat do dutiny děložní.

2. Hormonální příčina

Tyto příčiny jsou méně pravděpodobné. Některé práce však ukazují, že ženy s endometriózou mají častější potíže s ovulací, s produkcí hormonu ve vaječníku a s vývojem vajíček ve vaječníku.

3. LUF syndrom

LUF syndrom je porucha, při které nedojde k prasknutí folikulu (drobné cystičky, která obsahuje vajíčko) a tak z něj nemůže být vypuzeno vajíčko schopné oplodnění. Diagnózu LUF syndromu můžeme stanovit pouze ultrazvukem. Provádíme ji proměřováním folikulu v první fázi menstruačního cyklu a po proběhlé ovulaci. Mechanismus, jakým endometrióza způsobuje LUF syndrom není jasný.

4. Porucha imunity

Poruchy imunitního systému u žen s endometriózou byly v minulosti velmi pečlivě studovány. Předpokládá se, že právě zvýšená tvorba protilátek proti endometriu anebo snížená buněčná imunita ženy jsou základem onemocnění. Na druhé straně není zcela jasné, zda zvýšení protilátek proti endometriu je prvotní příčina výskytu ložisek endometriózy anebo až její důsledek. Porucha imunity se může podílet i na neplodnosti ženy.

5. Změny v peritoneální tekutině

Každá žena má v malé pánvi fyziologicky malé množství tekutiny, kterou produkuje pobřišnice ( peritoneum) – výstelka dutiny břišní. Tato tekutina (peritoneální), umožňuje dobrý posun tkání uložených v břišní dutině a má velký význam pro pohyblivost vejcovodů. Navíc obsahuje buňky, jejichž úkolem je likvidovat mikroorganizmy, spermie a buňky výstelky děložní, které se vejcovody dostanou do dutiny břišní při menstruaci. Pokud je funkce těchto buněk porušena, mohou se endometriózní buňky usazovat a později růst v dutině břišní.

Peritoneální tekutina od žen s endometriózou často obsahuje látky, které mají negativní vliv na pohyb spermií, na schopnost spermie proniknout do vajíčka nebo na schopnost vejcovodu přiblížit se k vaječníku a vajíčko odchytit.

Jak je možné léčit neplodnost u pacientek s endometriózou?

1. Hormonální léčba

Opět se nabízí možnost léčby ovlivněním hypofýzy a jejich hormonů. Blokování hypofýzy a zabránění ovulace je ale léčba drahá, časově náročná a oddaluje možnost otěhotnění. Zcela běžně se však hormonální léčba využívá u pacientek v programu asistované reprodukce.

2. Chirurgická léčba

Úspěšnost chirurgického zákroku závisí pravděpodobně více na odstranění srůstů než na odstranění ložisek endometriózy. Významný efekt chirurgické léčby na plodnost lze očekávat tam, kde srůsty působí jako mechanická překážka, kterou lze odstranit bez porušení vejcovodu. Z toho důvodu je léčba přínosná především u těžšího stupně onemocnění.

3. Léčba cyst na vaječníku

Hormonální léčení endometriózních cyst vaječníku není úspěšné. Tyto cysty však při metodách asistované reprodukce mohou zhoršovat výsledky hormonální stimulace a snižovat počet získaných vajíček. Proto je snaha endometriózní cysty větší než 3 cm řešit chirurgicky. Snahou operatéra je postupovat co nejméně radikálně. Zásadním kritériem pro operační zákrok na vaječníku je velikost cysty.

4. Metody asistované reprodukce

Přestože není jasná souvislost mezi endometriózou a neplodností, je endometrióza jedním z nejčastějších důvodů pro využití metod asistované reprodukce. Metodami asistované reprodukce nazýváme léčebné postupy, při kterých dochází k manipulaci se zárodečnými buňkami ( s vajíčky a se spermiemi). Zahrnují celou řadu postupů včetně mimotělního oplodnění, kterými lze léčit všechny typy neplodnosti.